AGERA BYGG

posted in: PORTFOLIO | 0

För AGERAbygg får jag uppdraget att ta fram en logotype och att göra en enkel liten hemsida. Hemsidan är egentligen inte mobilanpassad, såsom flertalet hemsidor är idag – men tack vare det kvadratiska formatet fungerar den fortfarande ganska bra även i mobilt format. Logotypen används på kuvert och på klisterdekaler för märkning av verktyg, samt på bil.
Besök AGERAbyggs hemsida här: www.agerabygg.se

AGERAbygg hemsida

Grafisk form av logotype och form och produktion av hemsida:
Poppkorn Form & Media