SENDER PUBLIC RELATIONS

posted in: PORTFOLIO | 0

Elisabeth Öhman är skribent och författare. Det ska genomsyra hennes hemsida när jag får uppdraget att ta fram en sådan. Hemsidan ska vara lätt att uppdatera för henne själv och den ska vara mobilanpassad.
Idag ägnar sig Elisabeth åt författande på heltid och mediabyrån vilar, så länge.

 

 

Framtagning av profil, foto och upplägg av hemsida:
Poppkorn Form & Media