ÖLAND KUST TILL KUST INTRESSEFÖRENING

posted in: PORTFOLIO | 0

Vandringsleden i Persnäs, Öland Kust till Kust Intresseförening

Naturen i Persnäs socken på norra Öland är betagande, fascinerande och variationsrik som få andra ställen. Det tar Öland Kust till Kust Intresseförening fasta på när de börjar utveckla projektet om vandringsleder.

 

Trycksaker från Poppkorn Form & MediaMitt uppdrag för Kust till Kust, som de kallas i vardagslag, är att ta fram deras vandringskarta. Kartor illustrerar jag gärna själv, men i detta fall skulle det bli alldeles för tidsödande att göra en såpass detaljerad karta över aktuellt område. Kartan köps därför in från Lantmäteriet.

Tre olika typer av streckningar läggs sedan in på kartan, samt sevärda platser att besöka som även beskrivs på baksidan av kartan, samt platser för mat, kaffe och WC.

Layout och tryckoriginal för karta, samt omslagsfoto till den vikta kartan tar Poppkorn Form & Media fram. Dessutom större kartskyltar som sätts upp på välbesökta platser.

Vandringsleden går längs kanten av djupa kalkstensbrott, över alvarmark, genom lövdungar och längs kanten av grunda sandvikar. Leden är väl utmärkt med gula markeringar.

 

Vandringsleden i Persnäs, Öland Kust till Kust IntresseföreningLäs mer om vandringslederna och Öland Kust till Kust Intresseförening på www.kust-kust.se

Ett tjugotal informationsskyltar i plåt har under försommaren 2013 satts upp längs vandringsleden i Persnäs. Ett antal kunniga personer med rötter i trakten har författat texterna till de olika skyltarna och bilder har valts ut.

Därtill har en 64-sidig broschyr kompletterat dessa skyltar tillsammans med texter om Öland Kust-Kust Intresseförenings verksamhet.

 

Grafisk form, illustration och produktion:
Poppkorn Form & Media